- Overzicht documenten
Notificatie document Naar startpagina
----------

Overzicht documenten

Hier vindt u een alfabetische overzichtslijst van de documenten die momenteel via de website zijn te raadplegen zijn. U kunt de selectie verkleinen door te filteren op indeling of methodiek . Titel Indeling Methodiek Discipline Datum
Alle Consensus Based Alle  goedkeuring 
 
 Adnex, het vergrote adnex met indicatie voor chirurgie modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 20-09-06
 Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte rapporten Consensus Based Multidisciplinair 01-01-09
 Archivering van CTG's standpunten Consensus Based Niet opgegeven 15-08-97
 Begeleiding bij foetale sterfte en doodgeboorte richtlijnen Consensus Based Monodiscipliniar 22-05-14
 Bekkeninstabiliteit standpunten Consensus Based Niet opgegeven 07-08-96
 Beroepsprofiel klinisch verloskundige nota's Consensus Based Multidisciplinair 22-05-14
 Borderline ovariumtumoren richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 22-03-10
 Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), AIS en VAIN richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 12-11-15
 Cervixcarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 22-03-12
 Cluster Reglement reglementen Consensus Based Niet opgegeven 19-09-07
 Definitie IVF behandeling standpunten Consensus Based Multidisciplinair 01-03-06
 Eindrapport KNOV-NVOG Werkgroep Klinisch Verloskundigen rapporten Consensus Based Multidisciplinair 15-11-10
 Embryowet modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 18-01-08
 Epitheliaal ovariumcarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 05-12-12
 Erfelijke gynaecologische kanker standpunten Consensus Based Multidisciplinair 15-01-00
 Fluor vaginalis (NHG-standaard) richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 25-05-16
 Foetale biometrie modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 28-05-08
 Gameetdonatie in een systeem van faire wederkerigheid standpunten Consensus Based Monodiscipliniar 04-03-15
 Geassisteerde voortplanting met chirurgisch verkregen zaadcellen kwaliteitsnormen Consensus Based Multidisciplinair 22-05-14
 Geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryoí standpunten Consensus Based Monodiscipliniar 08-07-16
 Geboortezorg Asielzoeksters (ketenrichtlijn) richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 23-12-16
 Grenzen aan de esthetische genitale chirurgie bij vrouwen standpunten Consensus Based Multidisciplinair 28-05-08
 Gynaecoloog met urogynaecologie als aandachtsgebied nota's Consensus Based Monodiscipliniar 23-03-11
 HPV en cervixpathologie standpunten Consensus Based Multidisciplinair 01-02-99
 Huishoudelijk Reglement NVOG reglementen Consensus Based Niet opgegeven 01-09-98
 Hymenreconstructie standpunten Consensus Based Niet opgegeven 01-05-04
 Intra-epitheliale neoplasieŽn van de vulva (VIN) 1.3 richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 08-12-10
 IVM In Vitro Maturatie standpunten Consensus Based Niet opgegeven 15-04-08
 Labiumreductie modelprotocollen Consensus Based Niet opgegeven 28-05-08
 Leidraad Definities NVOG-documenten leidraden Consensus Based Niet opgegeven 01-04-04
 Leidraad Introductie nieuwe technieken en methoden leidraden Consensus Based Multidisciplinair 01-04-04
 Leidraad Nieuwe interventies in de klinische praktijk leidraden Consensus Based Multidisciplinair 20-11-14
 Leidraad omgaan met de media leidraden Consensus Based Niet opgegeven 01-11-04
 Leidraad Opstellen Richtlijnen leidraden Consensus Based Multidisciplinair 01-10-11
 Leidraad samenstellen commissies/besturen van werkgroepen leidraden Consensus Based Niet opgegeven 01-12-02
 Leidraad Transparantie mogelijke belangenverstrengeling leidraden Consensus Based Niet opgegeven 01-04-04
 Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruik leidraden Consensus Based Multidisciplinair 01-03-14
 Leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen leidraden Consensus Based Multidisciplinair 30-11-15
 Leidraad voor (Getuige-) Deskundige leidraden Consensus Based Niet opgegeven 01-05-05
 Leidraad voor het ontwikkelen van een indicator leidraden Consensus Based Monodiscipliniar 20-05-11
 Leidraad voor protocol positie klinisch verloskundigen leidraden Consensus Based Multidisciplinair 22-05-14
 Leidraad Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties leidraden Consensus Based Multidisciplinair 01-06-12
 Mammacarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 13-02-12
 Mannelijke subfertiliteit richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 15-09-10
 Marktscan: Medisch specialistische zorg rapporten Consensus Based Multidisciplinair 28-01-11
 Medisch handelen bij beŽindigen zwangerschap op maternale indicatie modelprotocollen Consensus Based Monodiscipliniar 19-12-17
 Medisch handelen bij late zwangerschapsafbreking modelprotocollen Consensus Based Monodiscipliniar 19-12-17
 Model reglement Mogelijk disfunctionerend medisch specialist reglementen Consensus Based Multidisciplinair 01-04-08
 Mogelijke morele contra-indicaties bij vruchtbaarheidsbehandelingen modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 04-06-10
 Nekplooimeting (NT) modelprotocollen Consensus Based Monodiscipliniar 07-03-12
 NENI nota's Consensus Based Monodiscipliniar 12-11-15
 Niet-epitheliale maligniteiten van het ovarium richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 01-09-16
 Non-invasieve prenatale test standpunten Consensus Based Monodiscipliniar 31-05-13
 Nota PatiŽntveiligheid nota's Consensus Based Niet opgegeven 19-03-08
 Nota aandachtsgebieden en subspecialisaties nota's Consensus Based Monodiscipliniar 14-05-03
 Nota Accreditatie nota's Consensus Based Multidisciplinair 12-11-10
 Nota centrale registratie sollicitatie procedures AIOS gynaecologie nota's Consensus Based Monodiscipliniar 19-05-06
 Nota College Subspecialisatie nota's Consensus Based Monodiscipliniar 12-11-04
 Nota Eindtermen Verloskunde en Gynaecologie nota's Consensus Based Niet opgegeven 01-01-00
 Nota functieprofiel en eindtermen fertiliteitsartsen nota's Consensus Based Monodiscipliniar 28-05-04
 Nota functieprofiel en eindtermen verpleegkundigen voortplantingsgeneesk nota's Consensus Based Monodiscipliniar 12-11-04
 Nota Gebruik van kunststof materiaal bij prolaps chirurgie nota's Consensus Based Monodiscipliniar 22-05-14
 Nota Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied (GOA) nota's Consensus Based Niet opgegeven 09-11-07
 Nota Invasieve Prenatale Diagnostiek nota's Consensus Based Monodiscipliniar 01-06-17
 Nota Klinisch Verloskundigen nota's Consensus Based Monodiscipliniar 17-09-08
 Nota kwalificaties geautoriseerd obstetrische prof. acute verlosk. zorg nota's Consensus Based Monodiscipliniar 07-03-12
 Nota Kwaliteit 2007-2012 nota's Consensus Based Multidisciplinair 08-06-07
 Nota Kwaliteitsindicatoren nota's Consensus Based Niet opgegeven 01-11-04
 Nota Normpraktijk Gynaecologie 2000 nota's Consensus Based Multidisciplinair 01-01-00
 Nota Oncologie nota's Consensus Based Niet opgegeven 13-09-01
 Nota Ontwikkeling Aandachtsgebieden nota's Consensus Based Niet opgegeven 27-11-03
 Nota Organisatie urogynaecologie nota's Consensus Based Monodiscipliniar 14-11-08
 Nota Organisatie van de Gynaecologisch Oncologische zorg Deel I nota's Consensus Based Monodiscipliniar 17-09-08
 Nota organisatie van de voortplantingsgeneeskunde nota's Consensus Based Monodiscipliniar 15-11-02
 Nota Praktijknormen Klinische Verloskunde nota's Consensus Based Monodiscipliniar 16-09-09
 Nota Preconceptiezorg nota's Consensus Based Niet opgegeven 28-05-08
 Nota Stijgbeugel nota's Consensus Based Monodiscipliniar 11-05-12
 Nota Subspecialisatie Gynaecologische Oncologie nota's Consensus Based Multidisciplinair 13-09-01
 Nota Subspecialisatie Obstetrische perinatologie nota's Consensus Based Multidisciplinair 17-11-06
 Nota subspecialisatie urogynaecologie nota's Consensus Based Multidisciplinair 13-11-09
 Nota Subspecialisatie Voortplantingsgeneeskunde nota's Consensus Based Multidisciplinair 01-11-04
 Nota Verwijzing naar een perinatologisch centrum. nota's Consensus Based Niet opgegeven 19-09-07
 Nota Wet en gedragsregels rond perinatale sterfte nota's Consensus Based Monodiscipliniar 31-05-13
 Ongewenste Zwangerschap LTA - Landelijke Transmurale Afspraak Consensus Based Multidisciplinair 30-09-16
 Onverklaarde subfertiliteit richtlijnen Consensus Based Monodiscipliniar 15-09-10
 Onverwachte bevindingen bij het SEO modelprotocollen Consensus Based Monodiscipliniar 17-09-08
 Ovarieel Hyperstimulatiesyndroom richtlijnen Consensus Based Monodiscipliniar 19-03-08
 Persisterende trofoblast en choriocarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 15-09-10
 Preventie van Maternale Mortaliteit en Ernstige Maternale Morbiditeit kwaliteitsnormen Consensus Based Monodiscipliniar 07-03-12
 Preventieve HPV Vaccinatie standpunten Consensus Based Multidisciplinair 01-01-07
 Reglement advisering en bemiddeling door de NVOG reglementen Consensus Based Multidisciplinair 01-05-04
 Reglement Commissies reglementen Consensus Based Niet opgegeven 01-04-99
 Reglement kwaliteitsvisitaties reglementen Consensus Based Monodiscipliniar 29-09-16
 Reglement voor het Concilium van de NVOG reglementen Consensus Based Niet opgegeven 19-09-07
 Reglement Werkgroepen reglementen Consensus Based Niet opgegeven 01-04-99
 Seksuele anamnese modelprotocollen Consensus Based Niet opgegeven 09-11-07
 Soncos normeringsrapport kwaliteitsnormen Consensus Based Multidisciplinair 19-05-16
 SOP Remifentanil modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 22-05-14
 Statuten NVOG reglementen Consensus Based Niet opgegeven 01-11-05
 Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) modelprotocollen Consensus Based Monodiscipliniar 07-03-12
 Subfertiliteit LTA - Landelijke Transmurale Afspraak Consensus Based Niet opgegeven 01-12-98
 Submukeuze myomen, diagnostiek en therapie modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 20-09-06
 Terbeschikkingstelling van foetaal weefsel modelprotocollen Consensus Based Multidisciplinair 31-12-12
 Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze LTA - Landelijke Transmurale Afspraak Consensus Based Multidisciplinair 01-01-00
 Vaginacarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 15-09-09
 Verlengde arm constructie standpunten Consensus Based Niet opgegeven 28-06-07
 Visiedocument Optimaal functioneren rapporten Consensus Based Multidisciplinair 01-12-13
 Vitrificatie van humane eicellen en embryo's, incl. addendum juni 2010 standpunten Consensus Based Multidisciplinair 16-04-08
 Voorlichtingsbrochures algemene informatie Consensus Based Monodiscipliniar 03-05-10
 Vulvacarcinoom richtlijnen Consensus Based Multidisciplinair 02-05-11
 Vulvodynie richtlijnen Consensus Based Monodiscipliniar 23-03-00
 Zikavirus en Zwangerschap standpunten Consensus Based Multidisciplinair 18-05-17